วิธีจ่ายค่าเบี้ยประกัน ทิพยประกันภัย ผ่านแอป SCB

วิธีการนี้คิดว่าน่าจะใช้ได้กับทุกบริษัทประกันภัยนะ และคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานของทุกที่แล้ว ก็คือ การสแกน QR Code จ่าย ตอนแรกก็นั่งหาตั้งนานนึกว่าต้องไป…

Navigate