Download File จากอีก Server ด้วย PHP

การย้ายโฮสต์บางทีก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากดี เพราะเราต้อง Zip ไฟล์ แล้วทำการดาวน์โหลดลงเครื่อง แล้วนำไปอัพใหม่ที่อีก Host นึง ความเร็วก็จะขึ้นอยู่กับเน็ตของเรา ถ้าเน็ตเราช้ากว่าจะอัพโหลดเสร็จนี่ก็โคตรนานเลย เคนเลยนำวิธีการที่เคนเพิ่งไปค้นหาเจอมาฝาก ซึ่งทำให้การดาวน์โหลดไฟล์ขนาด 500MB เสร็จในไม่กี่วินาท…