ถ่าน CR1616 ของ SONY


Shopee: https://shope.ee/qCyCPjXOG