docker-compose nginx-proxy, letsencrypt-nginx-proxy-companion แยกกันกับไฟล์เว็บ

ในที่สุดก็เขียนได้สักที เย้!!! หลังจากเขียนอยู่ 3 วัน!!! ใครที่ได้อ่านบล็อก วิธี nginx reverse proxy แบบหลายเว็บในเครื่องเดียว โดยใช้การกำหนด Virtual Host ได้ ก็จะเห็นว่า เคนยังทำการรัน docker run nginx-proxy ตามปกติ โดยแยกกันกับไฟล์ docker-compose.yml ของ wordpress เนื่องจากไม่มีวิธีทำ และไม่มีตัวอ…

วิธี nginx reverse proxy แบบหลายเว็บในเครื่องเดียว โดยใช้การกำหนด Virtual Host ได้

ตอนแรกที่เคนไปลองใช้ Google Cloud ก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับ 1 instance ต่อ 1 เว็บ แต่ปัญหามันเกิดก็ตรงที่ งก อยากให้มีหลาย ๆ เว็บใน 1 instance ขอบคุณความรู้ดี ๆ จาก น้าม เพื่อนของเคนด้วยครับ ถ้าไม่ได้เค้า ท่าทางจะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าจะได้คำตอบแน่นอน

docker-compose เชื่อมกับ external network – bridge

วิธีการเขียนสำหรับการเชื่อมกับเน็ตเวิร์คภายนอก โดยจากเท่าที่เคนรู้มาเหมือน bridge จะเป็น network พื้นฐาน หากเราทำการ docker run แบบไม่กำหนด network มันจะเข้าไปที่ bridge ก่อน โดยตอนนี้ที่เคนมีปัญหาคือ เคนทำการรัน ตัว nginx-proxy ที่ภายนอกโดยไม่ได้ใช้ docker-compose ทำให้เวลา docker inspect ดูจะเห็นว…