MySql นำเข้าฐานข้อมูลไม่ได้เพราะขนาดไฟล์เกิน

ในส่วนนี้จะต้องไปแก้ไขที่ไฟล์ php.ini ของตัวที่ใช้รัน Server ของเราครับ อย่างของเคนเองจะใช้เป็น XAMPP ก็จะง่ายหน่อย เพราะที่ตัวโปรแกรมมันจะมีปุ่มเมนู Config แค่กดแล้วเลือกแก้ไขไฟล์ php.ini มันก็จะขึ้น Notepad มาให้เลย จากนี้สิ่งที่เราจะต้องไปแก้ไขจะมี 2 ตัว คือ post_max_sizeupload_max_filesize ความต…

ปิดโหมด ONLY FULL GROUP BY ใน MySQL

ใน MySQL Version ใหม่ๆ น่าจะตั้งแต่เวอร์ชั่น 5.7.5 ขึ้นมา จะเปิด sql_mode เป็น only_full_group_by มาเป็นค่า Default ไว้เลย ทำให้คนที่เคยใช้การ Group by แบบหลายๆ Table ด้วยตัวหลักตัวเดียว จะทำให้เกิด Error แบบนี้ครับ ซึ่งปัญหามันเกิดจากการเขียน JOIN กันไปหลายๆ Table แต่สั่ง Group by แค่ฟิลด์จากตารางเ…

หาและเปลี่ยนคำที่เจอในฟิลด์ Find and Replace some text in field

สำหรับ MySQL เคยเป็นบ้างไหมครับ ที่เรามีค่าที่ผิดพลาดอยู่ในพวก text หรือ varchar แต่เราแค่อยากเปลี่ยนเฉพาะคำนั้น ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนทั้ง text อย่างเช่น table: t_data field: data_value(text) abcdefg http://kanexkane.com hijklmnopqrstuvwxyz ซึ่งในกรณีนี้เคนต้องการเปลี่ยนจาก http://kanexkane.com เป็น …