เข้าใจการใช้สัญลักษณ์ + > ~ ใน CSS


เวลาเราเขียน CSS เราจะเจอสัญลักษณ์อยู่หลายแบบเลย แต่ที่ใช้กันส่วนใหญ่จะเจอ 4 แบบนี้ คือ

  • แบบเว้นวรรค เรียกว่า Descendant Selector
  • แบบใช้เครื่องหมาย > เรียกว่า Child Selector
  • แบบใช้เครื่องหมาย + เรียกว่า Adjacent Sibling Selector
  • แบบใช้เครื่องหมาย ~ เรียกว่า General Sibling Selector]

โค้ดเริ่มต้น

เป็นโค้ด HTML ง่ายๆ ด้วยแค่นี้พอ โดย style ที่จะเขียนก็แค่ ตัวอักษรสีแดง และขนาดใหญ่

แบบเว้นวรรค

เป็นแบบที่ใช้กันมากที่สุดแล้วแหละ มันถูกเรียกว่า Descendant Selector

จุดที่มันจะจับก็คือ p ทั้งหมด ที่อยู่ภายในคลาส container ไม่ว่าจะอยู่ลึกแค่ไหนก็ตาม

ผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นแบบนี้

แบบเครื่องหมาย >

จะเรียกว่า Child Selector โดยมันจะจับเฉพาะชั้นลูกของตัวหลักเท่านั้น

ผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นแบบนี้

แบบเครื่องหมาย +

มันถูกเรียกว่า Adjacent Sibling Selector โดยมันจะจับตัวต่อไปที่อยู่ในชั้นเดียวกันของตัวที่เรากำหนด

ผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบนี้

แบบเครื่องหมาย ~

มันถูกเรียกว่า General Sibling Selector มันจะจับตัวชั้นเดียวกันที่อยู่ต่อจากตัวที่กำหนดทั้งหมด

ผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบนี้

สรุป

ตัวสัญลักษณ์ +, > และ ~ น่าจะเป็นเครื่องหมายหลักๆ ที่ใช้กันในการเขียน CSS แค่นี้ก็สามารถใช้งานกันได้เทพมากขึ้นแล้ว

5 2 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x