[Javascript] คำสั่งหาชื่อ Url เว็บของเรา


อันนี้เป็นคำสั่ง Javascript ง่าย ๆ สำหรับหาค่า Site Url ของเราครับ ปกติเวลาเคนใช้ Codeigniter เค้าก็จะมีเตรียมฟังก์ชั่นไว้ให้เรียกใช้ได้เลยคือ site_url() แต่ใน Javascript มันไม่มี ก็เลยต้องสร้างมาใช้เองง่าย ๆ แบบนี้ครับ

function getSiteUrl() {
    return location.protocol + "//" + location.hostname + "/";
}

โดยตัวแปร location จะเป็นตัวแปรที่ Javascript มีให้อยู่แล้ว โดยถ้าลอง console.log() ดูก็จะพบว่ามีค่าต่าง ๆ อยู่เยอะแบบนี้เลย

ถ้าอยากใช้ตัวอื่น ๆ ก็แค่ location.สิ่งที่ต้องการ เช่น location.host หรือ location.origin ครับ

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x