MySql นำเข้าฐานข้อมูลไม่ได้เพราะขนาดไฟล์เกิน


ในส่วนนี้จะต้องไปแก้ไขที่ไฟล์ php.ini ของตัวที่ใช้รัน Server ของเราครับ อย่างของเคนเองจะใช้เป็น XAMPP ก็จะง่ายหน่อย เพราะที่ตัวโปรแกรมมันจะมีปุ่มเมนู Config แค่กดแล้วเลือกแก้ไขไฟล์ php.ini มันก็จะขึ้น Notepad มาให้เลย

จากนี้สิ่งที่เราจะต้องไปแก้ไขจะมี 2 ตัว คือ

  • post_max_size
  • upload_max_filesize

ความต่างก็คือ post_max_size จะบอกว่าเราสามารถอัพโหลดผ่านแบบฟอร์มได้ขนาดเท่าไหร่ แต่ส่วน upload_max_filesize จะบอกว่าให้อัพโหลดสูงสุดขนาดเท่าไหร่

ถ้าเราตั้ง upload_max_filesize เป็น 20MB แต่เราบอกว่า post_max_size เป็น 8MB เวลาเราอัพโหลดผ่านหน้าแบบฟอร์มของเว็บก็จะอัพโหลดได้สูงสุด 8MB

post_max_size

ให้แก้ไขตามขนาดไฟล์ที่เราจะทำการอัพโหลด เช่น ถ้าขนาดไฟล์ที่เราต้องการอัพโหลดขนาด 20MB ก็ใส่เข้าไป 20M


upload_max_filesize

ให้แก้ไขตามขนาดไฟล์ที่เราจะทำการอัพโหลด เช่น ถ้าขนาดไฟล์ที่เราต้องการอัพโหลดขนาด 20MB ก็ใส่เข้าไป 20M

กด Save จากนั้นทำการ Restart ตัวรัน Server ของเราใหม่ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x