Lint Linter ESLint คืออะไร

Linter คือตัวที่ใช้ตรวจสอบความผิดพลาด หรือสิ่งที่จะทำให้เราผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม หรือทำอะไรสักอย่าง เค้าเลยเอาตัวแนวคิดของตัว Linter มาใช้กับส่วนของการเขียนโค้ดด้วย ก็จะเป็นตัวไว้ตรวจสอบความผิดพลาดของการเขียนโค้ดของเรา โดยที่ตัวตรวจสอบ ก็จะแยกไปตามแต่ละภาษาโดยก็จะลงท้ายด้วยคำว่า Lint หรือ Lintter…

Prettier Error ให้ต้องใส่ /> ปิดท้าย HTML Tag แต่ใส่ไม่ได้ Save แล้วหาย

ชื่อบทความงงๆ ไหมหว่า คือง่ายๆ ก็แค่ เหมือนตัว ESLint ของ NuxtJS มัน Error เรื่องที่ว่าให้เราต้องใส่แท็กปิดแบบมี / (Backslash) ด้วยอะ แบบนี้ <input type=”text” value=”KanexKane” /> แต่ปัญหาของตัว VS Code และใช้ Prettier ก็คือตอนบันทึกมันดันเอา / (Backslash) ออกไปอ่ะสิ จะเหลือแค่แบบนี้ <input t…