สอนใช้ WordPress Version 5 ฟรี

เคนได้ทำคลิปสอนการใช้ Wordpress Version 5 ฟรี ๆ โดยสามารถดูได้ที่ YouTube ช่องเคนได้เลยครับ