[WooCommerce] วิธีการเปิดให้มีการสมัครสมาชิกในหน้า My Account

โดยพื้นฐานแล้วตัว WooCommerce จะไม่ได้เปิดใช้งานตรงส่วนนี้มาให้ เพราะมันจะให้ไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้า Checkout (จ่ายเงิน) เท่านั้น แต่ตอนนี้เราต้องการเปิดให้มันมีการลงทะเบียนในหน้า My Account (บัญชีของฉัน) ได้ด้วยน่ะสิ