DataTables ซ่อนบาง Column ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เอาโค้ดตัวเต็มไปตัดต่อเอาเองเน้อ แต่หลักๆ คือใช้ Event drawCallback ของตัว DataTables นะ let dataTables = $(‘#datatable’).DataTable({ ajax: { url: backofficeUrl + “manage/youtube/get_items”, type: ‘POST’, data: {} }, columns: [{ data: ‘id’, }, { data: ‘name’, visible: false, }, ], columnDefs: [{ tar…

DataTables Ajax แบบส่งค่า แต่อยากให้ค่าเปลี่ยนทุกรอบที่ส่ง

เนื่องจากตัว DataTables ถ้าไม่เขียนแบบพิเศษโดยเพิ่มเป็นฟังก์ชั่นเข้าไป เวลาทำงานถึงแม้เราจะบอกว่าให้ไป get จาก $(‘#element’).val() มันก็จะดึงแค่รอบเดียวนะ ถึงเราเปลี่ยนมันก็จะจำแค่ค่าที่มันดึงครั้งแรกสุด วิธีทำก็อย่างที่บอกคือใช้ฟังก์ชั่นอัดเข้าไปใน data แทนการใส่ค่าปกติแบบนี้ แล้วก็เคนใช้ร่วมกับ jQ…

DataTables รูปแบบการเขียนโค้ด Server-side

การทำในส่วนโค้ดของ Server-side ของ DataTables นั้นจะใช้ภาษาอะไรก็ได้ แต่ในตัวอย่างในโค้ดของเคนจะเป็นภาษา PHP และใช้อยู่ใน Codeigniter 3 นะ เพราะเคนใช้อันนี้เป็น Framework หลัก HTML ในส่วนนี้จะไม่ต้องทำอะไรมาก แค่สร้าง Table ใส่ Class ใส่ Id และกำหนดแค่ส่วน thead แค่นี้ก็โอเคแล้ว <table class=”tab…

DataTables Group และ Sum

รวมกลุ่ม DataTables ให้แสดงผล ตัวอย่างจะเป็นการรวมกลุ่มตามวันที่ โดยที่ตอนแสดงจะแสดงผลแบบนี้ในตาราง IDวันที่สมัครUsername/EmailWallet Code พอรวมกลุ่มแล้วมันก็จะทำการตัดคอลัมภ์ของ วันที่สมัคร ออกไปรวมด้านบนแทน โดยโค้ดที่ใช้มี 2 ชุด คือแบบ แค่รวมกลุ่มธรรมดา และ รวมกลุ่มแบบนับจำนวนด้วยก็เลือกเอาเลยเนอะ…