รับติดตั้ง หรือย้าย WordPress

บริการรับติดตั้ง WordPress สำหรับผู้ที่สามารถใช้งาน WordPress ได้แต่ไม่รู้ หรือขี้เกียจ หรือไม่อยากยุ่งในส่วนของ Hosting/Server หรือติดตั้งแล้วไม่สมบูรณ์ เคนยินดีบริการในส่วนของการติดตั้ง/ย้ายเว็บครับ

เหมาะกับ

ผู้ที่ต้องการติดตั้งเว็บ WordPress หรือต้องการย้ายเว็บ WordPress ไปที่เซิร์ฟเวอร์อื่น

ราคา

500 บาท/เว็บ/ครั้ง