Tip & Trick – GORM | ORM library for Golang

เอาปัญหาและวิธีแก้ไขสำหรับ GORM มารวม ๆ กันไว้เลย ถ้าเคนเจอ ทุกคนก็ต้องเจอแน่นอน แยกไฟล์สำหรับ Open กับ Close ของตัวแปร DB อันนี้น่าจะเป็นพื้นฐานแรกที่ทุกคนต้องงงอ่ะ เพราะเคนก็งง หลักสำคัญมันอยู่ที่การประกาศตัวแปร และการใช้ := อย่างที่เคนรู้คือถ้าใช้ := กับตัวแปรใดแล้ว ตัวแปรนั้นจะต้องถูกใช้งานในฟัง…

Tip & Trick – Revel Framework

หลังจากศึกษาภาษา Go และนั่งไล่หาเฟรมเวิร์คที่จะใช้เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้นก็ใช้เวลาเลือกอยู่นานมากเหมือนกันนะ สุดท้ายก็มาตกที่ Revel Framework เหตุผลที่เลือก…มาตอนนี้จำไม่ได้ละ เหมือนน่าจะเป็นที่ความง่าย หรือความเร็ว อะไรสักอย่างเนี่ยแหละ ก็เอาเป็นว่า ตอนนี้เคนเลือกตัวนี้ละกัน

Tip & Trick – Go lang

ทิปและทริค จากประสบการณ์ที่เคนใช้ภาษา Go